O firmie

          
 -----------------------------------------------------

"AUDYT@FINANSE" to  Biuro rachunkowe, doradztwa i audytu, które świadczy usługi m.inn. w zakresie:

 • kompleksowej obsługi księgowej firm,
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatkowych zgodnie z obowiązującym prawem,
 • prowadzenie ewidencji wymaganych przez ustawę o rachunkowości.
 • pełna obsługa kadrowo- płacowa,
 • szkoleń pracowników z zakresie m.inn. tematyki księgowej, podatkowej,kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem oraz audytu,
 • doradztwa (finansowe, pozyskiwanie środków zewnętrznych na działalność i rozwój), wybór formy prawnej działalności oraz metody opodatkowania,
 • rejestracja firmy wraz z przygotowaniem formalności (wpis do ewidencji działalności gospodarczej, KRS, REGON, ZUS, US, itd),
 • wsparcie dla procesów zarządzania w organizacji, zarówno w sektorze prywatnym, jak i w administracji publicznej,
 • prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finasów publicznych,
 •  ocena zewnętrzna komórki audytu wewnętrznego (pełna, samoocena z niezależną walidacją)
 • audytów zewnętrznych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
 • tworzenie zestawów i raportów z wykorzystaniem metod rachunkowości zarządczej,
 • szkolenia coachingowe.

 

Posiadamy uprawnienia:

 • Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nr 28692/02 z 2002 roku,
 • audytora wewnętrznego CGAP no 1915 "Dyplomowany Audytor Sektora Publicznego" uprawnienia nadane przez Institute Internal Auditors,
 • wpis do rejestru instytucji szkoleniowych pod nr 2.12/00196/2012
 • biegłego rewidenta (2 biegłych rewidentów).

Biuro posiada aktualną polisą ubezpieczeniową oc.

Świadczymy usługi w sposób rzetelny, profesjonalny i terminowy. Nasza kadra posiada doświadczenie w realizacji usług świadczonych przez Biuro.

Jakość, kompleksowa obsługaszybkość działania oraz bezpieczeństwo to podstawowe zalety naszego biura. Każdorazowo zakres usługi konsultowany jest z klientem a jej szczegóły oraz spodziewane rezultaty opisywane są w umowie. Uważamy, że najlepszą reklamą firmy są opinie jej klientów.

Współpracujemy z doświadczonymi specjalistami z różnych dziedzin, aby dostarczyć klientom usługi najwyższej jakości po rozsądnych cenach

 

* Nowym klientom w roku 2017 oferujemy 30 % znizki przez pierwsze  3 miesiące współpracy.   Serdecznie zapraszamy.

 

 

WAŻNA INFORMACJA 

Zmiany w prawie pracy (27.07.2016 r.)

Resort rozwoju opublikował projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw, który ma na celu ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej (jest to pakiet zmian, tzw. 100 zmian dla firm. Zmiany objęły również Kodeks pracy, których głównym celem jest złagodzenie przepisów prawa pracy dla małych przedsiębiorców, którzy zatrudniają nie więcej niż 50 pracowników. Przewiduje się, że nowelizacja wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r.

źródło: Infor  http://kadry.infor.pl/zatrudnienie/umowa-o-prace/744302,Zmiany-w-prawie-pracy-2017.html


Sprawozdanie - opłaty za korzystania ze środowiska za 2015 rok  ( 23.02.2016 r.)

Marszałek Województwa Małopolskiego informuję, że w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska wprowadzoną na podstawie art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce od 1 stycznia 2013 roku podmiot korzystający ze środowiska powinien prowadzić aktualizowaną co roku ewidencję zawierającą informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska.

W związku z powyższym podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek wnieść należną opłatę oraz przedłożyć wykazy do urzędu marszałkowskiego za 2015 rok w terminie do 31 marca 2016 roku.

Zmiany w podatku VAT od 01.01.2016 r.  (10.01.2016 r.)

Od 1 stycznia 2016 r. podatników VAT czeka szereg zmian dotyczących zasad rozliczania podatku VAT, wynikających zarówno z nowelizacji ustawy o VAT, jak i przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.). 

Więcej "STREFA KLIENTA".

 

Zmiany w dokonywaniu rozliczeń należności podatkowych i celnych.
 
Ministerstwo Finansów informuje, że z dniem 1.10.2015 r. w Izbie Celnej w Krakowie zostanie uruchomione ogólnopolskie Centrum Rozliczeń dochodów budżetu państwa pobieranych przez Służbę Celną.      

 

Zaległy urlop do 30 września  (22.09.2015 r.)

Pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi zaległego urlopu wypoczynkowego za poprzedni rok najpóźniej do 30 września. Nieudzielenie zaległego urlopu w tym terminie grozi pracodawcy grzywną w wysokości od 1 tys. do 30 tys. zł.

 

Od 1 stycznia 2016 r. wzrośnie wysokość składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców. (15.09.2015 r.)

 

SPRAWDŹ STATUS PODATKOWY KONTRAHENTA https://pfr.mf.gov.pl/_/

Od 26 czerwca br. podatnicy mogą sprawdzić, czy ich kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT.

Usługa „Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT" (link otwiera nowe okno w innym serwisie) jest dostępna dla podatników, którzy chcą sprawdzić, czy ich kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT. Usługa jest skierowana w pierwszej kolejności do podatników stosujących mechanizm odwrotnego obciążenia w odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT.

 

RZYPOMINAMY O ZMIANIE WYSOKOŚCI SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE PRZEDSIĘBIORCY od  1 kwietnia 2015

więcej  zkładka:  "Strefa Klienta"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

"AUDYT@FINANSE"  należy do Społeczności BIUR RACHUNKOWYCH  wizytówka firmy pod linkiem:

http://www.iksiegowosc24.pl/biura-rachunkowe/malopolskie/gorlice/audyt-finanse-biuro-rachunkowe-doradztwa-i-audytu

(tutaj zamieszczone są również skany uprawnień MF i CGAP)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

AKTUALNOŚCI :


kwiecień 2016

Na zlecenie jednostki rządowej podległej MKiDN realizujemy usługę opracowania 2 dokumentów: plan audytu na rok 2016 oraz sprawozdanie z wykonania audytu za rok 2015.


marzec 2016

Realizujemy audyty zewnętrzne 4 projektów finansowanych ze środków PFRON (klient z Jarosławia, Myślenic).

 

luty 2016

Podpisaliśmy 2 umowy na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego.

 

 listopad-grudzień 2015

Na zlecenie GUS w Warszawie oraz GCDZ im.Jana Pawła II w Katowicach realizujemy ocenę zewnętrzna komórki audytu w tych jednostkach (opinia i raport).

 

marzec 2015

Na zlecenie Wójta z ok. miejscowości przeprowadziliśmy warsztaty z zarządzania ryzykiem w administracji samorządowej.

Podpisaliśmy 2 umowy na realizację audytu zewn. projektów dla Beneficjenta z Krakowa i Myślenic (projekty finansowane ze środków EFS).

 

luty 2015

Wykonaliśmy usługę audytu projektu badań stosowanych finansowanego ze środków NCBiR dla Beneficjenta z Warszawy. Wartość projektu pow. 3 000 000 PLN (badania i rozwój).

 

styczeń 2015

W dn. 08-09.01 br. pracownicy Biura uczestniczą w szkoleniu" "Zmiany przepisów podatku VAT w 2015 roku".


listopad-grudzień 2014

Realizujemy 3 usługi audytu zewnętrzego na zlecenie Beneficjentów z: Krakowa, Rzeszowa oraz Limanowej.

 

 wrzesień 2014:

Realizujemy usługę szkoleniową "Księgowość małej firmy" dla 12 uczestników projektu finansowanego ze środków PO KL, na zlecenie Beneficjenta z Rzeszowa.

Szkolenie w wymiarze 90 godzin będzie realizowane w okresie IX-XI br.

W m-cu IX realizujemy również usługę audytu zewnętrznego 2 projektów systemowych na zlecenie Ośrodków Pomocy Społecznej.

 

sierpień 2014

Informujemy, o wpisaniu pracowników na Listę Sygnatariuszy  Kodeksu Zawodowej Etyki  w Rachunkowości prowadzonej przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce pod patronatem Komisji Etyki.

 

lipiec 2014

Realizujemy usługę audytu zewnętrznego dla Beneficjenta z Krakowa.


maj-czerwiec 2014

Przeprowadziliśmy 3 usługi zewnętrznej oceny komórki audytu wewnętrznego sądu okręgowego i rejonowego w obszarze apelacji.

 

maj 2014

Miło nam poinformować, że klienci którzy zlecili nam wypełnienie i napisanie wniosku na dotacje z PUP na działalność gospodarczą otrzymali decyzje przyznające dotację z PUP. 

ŻYCZYMY KLIENTOM SUKCESU NA NOWEJ DRODZE.


Miło nam poinformowac o realizacji usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu na zlecenie Beneficjenta z Myślenic.

-----------------------------------------------------------------------------

BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI -realizujemy nową usługę

Kierownictwo jednostek publicznych prowadzących audyt wewn. zobowiązane jest zapewnić nie rzadziej niż raz w roku audyt bezpieczeństwa informacji, zgodnie z zaleceniami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Zapewniamy obsługę ze strony audytorów, posiadających kwalifikacje określone w ustawie o finansach publicznych oraz informatyków specjalizujących się w kontroli procedur i zabezpieczeń systemów IT.

---------------------------------------------------------------------------
ZWROT PODATKU NL,UK,DE  - kontynujemy parterstwo  w 2017 r.
Skorzystaj z Kodu rabatowego udzielonego BR_AUDYT@FINANSE2017 przez Firmę TAX-POL. Kod umożliwia zniżkę osobie wypełniającej formularz, zamieszczony z prawej strony

 ------------------------------------------------------------------------

ROCZNE ROZLICZENIE PIT 2015

-JUŻ OD 10 ZŁ

 

 

 


 

 ZAPRASZAMY DO SIEDZIBY FIRMY: 

 

"   AUDYT@FINANSE"

ul.Piekarska 2,   38-300 Gorlice

biuro@audytfinanse.pl    tel. kom.:  511 724 093

NIP 738-169-88-85