Doradztwo

Oferując nasze usługi dążymy do zaspokajania potrzeb klientów w zakresie profesjonalnego doradztwa biznesowego i tradycyjnego .

„Audyt @ Finanse” proponuje:

  • sporządzaniem analiz i prognoz finansowych firm i projektów inwestycyjnych
  • sporządzaniem biznesplanów dla różnych celów (inwestycje, dotacje itp.)
  • wsparcie jednostki administracji publicznej podczas prac nad wdrożeniem procedury zarządzania ryzykiem, wymaganej standardami kontroli zarządczej, ogłoszonymi przez Ministra Finansów
  • pomoc i doradztwo w wyborze formy prawnej działalności oraz metody opodatkowania,
  • rejestrację firmy wraz z przygotowaniem formalności (wpis do ewidencji działalności gospodarczej, KRS, REGON, ZUS, US itd.)
  • przeprowadzenie szkoleń osób odpowiedzialnych za proces zarządzania ryzykiem 
  • przygotowanie projektu wewnętrznych procedur, dostosowanej do możliwości i specyfiki jednostki,
  • praktyczne wdrożenie zasad zarządzania ryzykiem,
  • doradztwo w zakresie pozyskiwania środków UE na rozwój i działalność gospodarczą.

Stali klienci naszego biura rachunkowego korzystają z  BEZPŁATNYCH PORAD,  a na inne usługi otrzymują wysokie RABATY (10-30%)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------