Kadry i płace

Prawidłowe wywiązywanie się pracodawcy z obowiązków kadrowo-płacowych jest wyrazem troski o swoich pracowników i dążenia do stworzenia stabilnej i bezpiecznej atmosfery w pracy.

W sprawach kadrowo-płacowych proponujemy:

  • przygotowanie dokumentacji pracowniczej w tym prowadzenie teczki osobowej, sporządzanie umów, wypowiedzeń, zaświadczeń o zatrudnieniu / zarobkach, skierowań na badania lekarskie, świadectw pracy, ewidencji nieobecności (choroby, urlopy),
  • sporządzanie list płac, pasków wypłat, wystawianie rachunków do umów cywilno-prawnych,
  • sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych / rozliczeniowych ZUS wraz z przekazem elektronicznym, wystawianie raportów RMUA,
  • wyliczanie bieżących zobowiązań wobec ZUS i urzędów skarbowych,
  • roczne rozliczenie podatku z tytułu wynagrodzeń, w tym sporządzenie odpowiednich deklaracji podatkowych.

Pracujemy na systemie kadrowo-płacowym firmy COMARCH.

---------------------------------------------------------------------