Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 

DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2* Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o danych osobowych) – RODO (Dz. U. UE L 119, s. 1) informuję:


Zasady polityki prywatności, które są określone poniżej dotyczą tylko strony www.audytfinanse.pl,  nie dotyczą witryn, do których można przechodzić ze strony www.audytfinanse.pl. Po opuszczeniu strony www.audytfinanse.pl prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi odwiedzanych witryn internetowych.

Korzystając ze stronywww.audytfinanse.pl  akceptujecie Państwo zasady polityki prywatności, które prezentujemy poniżej. Firma Audyt @ Finanse - Iwona Czerwień zarządzająca stroną www.audytfinanse.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności w dowolnym czasie,  aktualizacje polityki prywatności będą publikowane na stronie internetowej.

Strona umożliwia skontaktowanie się z firmą Audyt @ Finanse - Iwona Czerwień poprzez wypełnienie przygotowanego formularza kontaktowego.  Wypełnienie formularza kontaktowego wymaga podania danych osobowych, które są używane przez firmę Audyt @ Finanse - Iwona Czerwień do kontaktu z osobą przesyłającą formularz w celu odpowiedzi na zapytanie lub prośbę.

Strona www.audytfinanse.pl zobowiązuje się do nie przekazywania, nie sprzedawania i nie użyczania danych osobowych swoich klientów innym podmiotom bez zgody klienta, chyba, że będzie wymagało tego obowiązujące prawo.  Dane osobowe użytkowników traktowane są przez firmę Audyt @ Finanse - Iwona Czerwień jako dane poufne. Każdy użytkownik witryny www.audytfinanse.pl ma prawo do wglądu, poprawiania lub usunięcia swoich danych osobowych.

Dane osobowe podawane poprzez formularz kontaktowy są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. (Dz. U. 2018 r. poz. 1000) w tym wytycznymi RODO.

Firma Audyt @ Finanse - Iwona Czerwień dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych. Stronawww.audytfinanse.pl została przygotowana w oparciu o technologie, które służą minimalizowaniu ryzyka przechwycenia danych osobowych przez osoby trzecie.

Podczas przeglądania strony, pobierane są dane, które nie identyfikują danych osobowych użytkownika, ale  tzw. dane techniczne na przykład: adres IP,  informacje dotyczące rodzaju przeglądarki internetowej,  systemu operacyjnego, dostawcy internetu. Dane te wykorzystywane są do tworzenia statystyk  np. określenia statystyk odsłon z rozróżnieniem na miejsce zamieszkania czy używanie przeglądarki internetowej. Dane te są danymi całkowicie nie związanymi z danymi przesyłanymi poprzez formularz kontaktowy.


  1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa;
  2. posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO) oraz prawo do ich sprostowania (art. 16 RODO);
  3. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Ochrony Danych Osobowych Warszawa
  4. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne
*) RODO:
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)