Terminy podatkowe

Nie zadzieraj z fiskusem wyliczając zaliczkę na podatek dochodowy - zmiany od 2013 r.

http://www.sage.com.pl/infolinia-vat/newsletter/nie-zadzieraj-z-fiskusem-wyliczajac-zaliczke-na-podatek-dochodowy

-------------------------------------------------------------------------------------------

Terminy składania deklaracji / informacji


Do 7 każdego miesiąca - CIT-6, CIT-7, CIT-10, PIT-8, PIT-8A, PIT-8R, PIT-26M

Do 20 każdego miesiąca - CIT-2, CIT-4, CIT-20, PIT-4, PIT-5, PIT-13, PIT-51, PIT-52

Do 23 każdego miesiąca - POG-1

Do 25 każdego miesiąca - AKC-2, VAT-7

Do 31 stycznia - PIT-16A, PIT-19A, PIT-28, PIT-29

Do 28 lutego - PIT-14

Do 15 marca - PIT-8B, PIT-26R

Do 31 marca - CIT-8 (wstępne)

Do 15 kwietnia - PIT-11, PIT-40

Do 30 kwietnia - PIT-36, PIT-37

Do 31 lipca - PIT-24

Do 30 listopada - PIT-6

Do 31 grudnia - PIT-16 (przy zmianie formy prowadzenia działalności)

W terminie 10 dni - CIT-8 (ostateczne) - od dnia weryfikacji zeznania, nie później niż do końca września

W terminie 14 dni - PIT-23, WZP-1R

Terminy dokonywania wpłat z tytułu określonych podatków są takie same jak terminy składania deklaracji.

Wyjątek stanowią wpłaty z dwóch tytułów:

  • podatku zryczałtowanego od przychodów ewidencjonowanych, które należy uiścić do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni (za grudzień - do 31 stycznia roku następnego), oraz
  • karty podatkowej, które należy uiścić do dnia 7 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni (za grudzień  - do 28 grudnia).

......................................................................