Współpraca z naszym biurem

Współpracę z naszymi klientami opieramy na poszukiwaniu najlepszych rozwiązań gwarantując zadowolenie z naszych usług.
Zanim podpiszemy z Państwem umowę o współpracy proponujemy Państwu spotkać się z naszym pracownikiem, który ma za zadanie poznać Państwa potrzeby, a następnie opracuje indywidualną ofertę świadczenia usług przez Biuro. Nasz pracownik odpowie na Państwa wątpliwości i w razie potrzeby służy pomocą w wybraniu jak najlepszego rozwiązania dla swoich Klientów.

Współpraca z Biurem "Audyt@Finanse" odbywa się w kilku etapach:

Etap I Zawarcie pisemnej umowy pomiędzy Klientem a "Audyt@Finanse"
Umowy mogą obejemować zlecenie obsługi księgowej, kadrowo – płacowej, audytu, doradztwa lub jednorazowe zlecenia. Pisemna umowa określa wzajemne prawa i obowiązki oraz bezpieczeństwo prawne, które jest gawarantowane polisą ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej (PZU). Etapy współracy są różne dla zakresu zleconej usługi. Ścieżkę etapów w przypadku obsługi księgowej, kadrowo-płacowej przedstawiają niżej wymienione.

Etap II Dostarczanie dokumentów do Biura.
Do 8 dnia następnego miesiąca klient dostarcza do naszej Firmy komplet dokumentów za poprzedni miesiąc, które są niezbędne do sporządzenia ewidencji oraz deklaracji podatkowej. Możecie Państwo dostarczyć dokumenty do biura na kilka sposóbów:
- tradycyjny - bezpośrednio do siedziby biura,
- drogą elektroniczną w formie skanu (e-mail)
- za pośrednictwem kuriera,
- pocztą.
Sami Państwo wybierają sposób dostarczania dokumentów niezbędnych do realizacji usług świadczonych przez Nasze biuro.
Wychodząc na przeciw oczekiwaniom klienta udostępniamy platformę www.ifaktury24.pl, gdzie po zalogowaniu klient może wygenerować faktury sprzedaży/zakupu a następnie przesłać za pomocą łącza internetowego dane do AUDYT@FINANSE.
Szczegółowe informacje o zasadach działania platformy znajdują się na stronie Producenta programu, który skorelowany jest z naszą iksięgowoscią (księgowością elektroniczną).

ETAP III Realizacja usługi
(prowadzenie ewiedencji wymaganej przepisami prawa itp., gromadzenie danych księgowo-płacowych, archiwizacja itp.)

ETAP IV Doradztwo (w zakresie działalności klienta)

 --------------------------------------------------------------------------------------------

Dlaczego warto współpracować z Naszą Firmą:

- zawieramy umowę partnerską o współpracy,

- posiadamy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej naszego Biura - pracujemy na oprogramowaniu komputerowym zgodnym z wymogami stawianymi przez Ministerstwo Finansów,

- reprezentuejmy swoich Klientów przed Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, KRS oraz Sądami,

- doradzamy swoim Klientom jak założyć działalność gospodarczą, jaką wybrać formę prawną działalności gospodarczej i metod opodatkowania, jak zoptymalizować wysokość swoich przychodów i kosztów itp.
- współpracujemy z doświadczonymi specjalistami z różnych dziedzin, aby dostarczyć klientom usługi najwyższej jakości,

- jesteśmy solidną i skuteczną Firmą w rozwiązywaniu wszelkich problemów z zakresu rachunkowości, kadr i płac.